Canada’s economische vooruitgang

Ik ben blij om Internationale Vrouwendag te vieren in Vancouver, een leider in diversiteit, tolerantie en inclusie.

Gouverneur Stephen S. Poloz en minister van Financiën Bill Morneau hebben vandaag het nieuwe bankbiljet van $ 10 onthuld in Halifax.

Ze is inspirerend. Mevr. Desmond, een zwarte zakenvrouw uit Nova Scotia, werd in 1946 gevangengenomen, veroordeeld en beboet nadat ze weigerde een bioscoop voor alleen blanken in New Glasgow te verlaten.

Ze ging dapper om met onverdraagzaamheid. Ze was de eerste zwarte vrouw in Canada die legaal rassenscheiding bestreed. Haar zaak inspireerde hervormingen en droeg bij aan landelijke inspanningen op het gebied van rassengelijkheid.

Later dit jaar zal de nota de ronde doen. Ik hoop dat u het ermee eens bent dat de afbeeldingen en symbolen de vooruitgang van ons land op het gebied van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid weerspiegelen.

Nu ga ik over naar het belangrijkste onderwerp van mijn toespraak: Canada’s voortdurende economische expansie, waardoor het land dicht bij zijn volledige potentieel is gekomen. De setting voor het monetaire-beleidsbesluit van gisteren.

Jaarlijks nemen we acht rentebesluiten. Vier worden geleverd met het driemaandelijkse rapport over het monetaire beleid, dat een grondige prognose en uitgebreide bespreking van inflatieproblemen geeft. De Gouverneur en Senior Vice-Gouverneur houden beiden persconferenties.

De overige vier uitspraken hadden slechts persberichten van één pagina.

Vanaf vandaag zal een lid van de Raad van Bestuur van de Bank een openbare toespraak houden – een “rapport over de economische ontwikkeling” – ongeveer een dag na elke renteaankondiging. Het doel is om uit te leggen hoe wij de economie zien veranderen en wat onze beslissingen heeft beïnvloed.

Deze toespraak lanceert een nieuwe poging om de Canadezen te helpen de acties en keuzes van de centrale bank te begrijpen.

Ik zal beginnen.

Wereldwijde en Canadese economie De economie van Canada is sterk. Na een decennium van tegenslagen kende 2017 een economische groei van 3%.

Na jaren van ongelijke groei is het evenwichtig.

De economie en de arbeidsmarkt hebben de speling grotendeels opgevangen. De inflatie nadert de 2%. Hoewel de toekomst onzeker is, zijn recente patronen optimistisch. Gunstige economische omstandigheden worden waargenomen op verschillende locaties in Canada, met name in Brits-Columbia.

globalisering

De groei van Canada wordt ondersteund door een gesynchroniseerde wereldwijde expansie. Ook bemoedigend. We zien een aanzienlijke groei in de VS, China, Europa en veel opkomende markten.

De Amerikaanse economie groeit al jaren en creëert banen. De kort voor kerst aangekondigde belastingverlagingen zouden de vraag naar verwachting verder stimuleren. Sindsdien hebben gebeurtenissen dit verhaal ondersteund. De economische groei in de VS in het vierde kwartaal bedroeg 2,5% en het werkloosheidspercentage bevindt zich op het laagste niveau in 17 jaar. Ook de loongroei is toegenomen. Het Amerikaanse ondernemersvertrouwen is hoog. De hogere overheidsuitgaven die in februari zijn doorgevoerd, zullen de economie de komende jaren ongetwijfeld ten goede komen.

De economische vooruitzichten voor de VS blijven positief. De huidige expansie kan “dierlijke geesten” opwekken bij bedrijven en consumenten, waardoor de groei sneller gaat dan gepland. Sterkere bedrijfsinvesteringen en gezinsuitgaven in de VS zouden onze economie ten goede komen. Zoals altijd houden we de Amerikaanse ontwikkelingen in de gaten.

De Amerikaanse en wereldwijde financiële markten zagen een paar weken geleden sterke bewegingen, waardoor de marktvolatiliteit toenam (grafiek 1). Technische overwegingen versterkten deze bewegingen, maar de prijsherziening weerspiegelt de veranderende economische vooruitzichten.

De inflatieverwachtingen in sommige grote geavanceerde economieën, zoals de VS, zijn gestegen. De verschuiving in de inflatie en de mondiale economische prognoses brengt minder stimulerende monetairbeleidsverwachtingen naar voren. Stijgende rentes op Amerikaanse obligaties zullen de rente waarschijnlijk overal opdrijven, ook in Canada. Terwijl markten analyseren wat de veranderende dynamiek voor centrale banken zou kunnen betekenen, worden de markten zelf strakker, in overeenstemming met een verbeterde wereldeconomie.

Na een lange periode van rust op de wereldwijde aandelen- en vastrentende markten, nam de volatiliteit toe. Deze rust weerspiegelde, althans gedeeltelijk, het monetaire beleid: in veel geavanceerde economieën werden de beleidsrentetarieven beperkt door hun effectieve ondergrenzen, en centrale banken gebruikten onorthodoxe instrumenten zoals kwantitatieve versoepeling en forward guidance. Naarmate de wereldwijde economische expansie zekerder wordt, kunnen de volatiliteitsonderdrukkende effecten van het monetaire beleid verzwakken, wat resulteert in een meer regelmatige marktvolatiliteit.

Geopolitieke problemen en toenemend protectionisme blijven de mondiale vooruitzichten vertroebelen. Ik zal dit later bespreken.

Canada’s vooruitgang

Zoals ik heb aangegeven, is de Canadese economie in 2017 sterk gegroeid.

Uit de meest recente gegevens van de Nationale Economische Rekeningen blijkt dat de groei in 2018 afnam. De reële bbp-groei in het vierde kwartaal was langzamer dan we in januari hadden voorspeld. Hoewel de jaarlijkse groei 1,7% bedroeg, onder onze voorspelling van 2,5%, duiden de onderliggende gegevens erop dat de economie zich ontwikkelt zoals verwacht. De “laatste binnenlandse vraag” steeg voor het vierde achtereenvolgende kwartaal met 4% (grafiek 2).

Langzaam bewegend nieuws De invoer stuwde de bbp-groei, terwijl de uitvoer zich gedeeltelijk herstelde na een daling in het derde kwartaal. De invoer steeg door toegenomen bedrijfsinvesteringen, wat de economie een boost geeft. Tijdelijke variabelen beïnvloedden de invoer in het vierde kwartaal.

Huisvesting en overheidsuitgaven a

stimuleerde ook de groei. We zullen de effecten van de begroting op groei en inflatie opnemen in de prognose van de Bank voor april.

NAFTA-onzekerheid en escalerende wereldwijde handelsspanningen kunnen de voorspelling beïnvloeden. Recente ontwikkelingen op het gebied van staal en aluminium en verhoogde protectionistische retoriek kunnen grote gevolgen hebben. We weten niet hoe NAFTA of andere handelsgeschillen zullen eindigen of hoe industrieën of regeringen zullen reageren. Het zou het monetaire beleid niet helpen om elke mogelijkheid vooraf te kwantificeren. Onze huidige voorspelling voor twee jaar gaat ervan uit dat de bestaande handelsregelingen van kracht blijven. Wanneer er concrete resultaten naar voren komen, kunnen we hun invloed op de Canadese economie analyseren.

Zelfs als onze handelsregelingen niet veranderen, heeft onzekerheid invloed op bedrijfsinvesteringen. Amerikaanse belastingherzieningen kunnen de aantrekkingskracht van Canada op investeringen verminderen. Om die redenen kunnen bedrijven ervoor kiezen om bepaalde investeringsuitgaven van Canada naar de VS te verleggen. Zoals vermeld in januari, gaan onze economische voorspellingen ervan uit dat dergelijke gevolgen de bedrijfsinvesteringen zullen verminderen. Terwijl we onze prognose voor april opstellen, zullen we bepalen of onze voorzichtigheid nog steeds gerechtvaardigd is. Onze lente Business Outlook Survey (BOS) zal een belangrijke indicatie zijn.

Nog twee punten over export en investeringen.

Ten eerste zijn de spotolieprijzen gedaald sinds onze prognose van januari, maar blijven ze hoog in vergelijking met 2017. (grafiek 3). Canada profiteert niet volledig van het olieherstel vanwege de groter dan gemiddelde verschillen tussen de wereldwijde benchmarkolieprijzen en de Canadese zware olieprijzen. Zolang de transportbarrières voortduren, verwachten we dat deze verschillen aanhouden. Dit zou de energie-investeringen kunnen verminderen.

Ondanks de toenemende productieactiviteit in de afgelopen kwartalen, zou de export met uitzondering van energie kunnen teleurstellen als gevolg van concurrentieproblemen. Door deze beperkingen kon Canada in 2017 niet volledig profiteren van de groei van de wereldhandel.

De uitgaven van huishoudens – consumptie en investeringen in woningen – zijn ook belangrijk. In januari voorspelden we dat deze uitgaven solide zouden blijven, maar minder zouden bijdragen aan de groei.

Het is gecompliceerd. Het wetgevingsbeleid van British Columbia en Ontario heeft nog steeds gevolgen voor de belangrijkste thuismarkten. Op 1 januari zijn nieuwe richtlijnen voor het afsluiten van hypotheken ingevoerd. Hogere rentetarieven kunnen de gezinsuitgaven mogelijk verlagen. Dit effect is mogelijk sterker dan in het verleden, aangezien huishoudens meer schulden hebben.

De timing van deze effecten is onvoorspelbaar. Omdat kopers en verkopers probeerden transacties te boeken voordat de nieuwe acceptatievereisten van kracht werden, voorspelden we dat een deel van de verkoop van huizen naar het vierde kwartaal van 2017 zou worden verschoven. Het hoge tempo van de wederverkoop eind vorig jaar en de huidige daling (grafiek 4) lijken te ondersteunen dit idee. Het is te vroeg om te zeggen hoe al deze beperkingen – en maatregelen die de regering van BC twee weken geleden heeft onthuld – de huizenmarkten op de lange termijn zullen beïnvloeden.

We houden de gegevens in de gaten. Gezien de aanzienlijke schulden van huishoudens, zullen we ook analyseren hoe de consumptie reageert op stijgende rentetarieven. De laatste tijd is de groei van de kredietverlening door huishoudens vertraagd. Het is te vroeg om het een trend te noemen, en kredietgegevens zijn onvoorspelbaar, maar het wordt verwacht.

Ondanks een daling in januari heeft Canada het afgelopen jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het scheppen van banen, met name wat betreft voltijdbanen. De werkloosheid is laag (grafiek 5). De loongroei is verstevigd, maar langzamer dan op een krappe arbeidsmarkt. We zullen onderzoeken hoe de verhogingen van het minimumloon in belangrijke provincies de bredere loondruk beïnvloeden. Het is te vroeg om te zeggen. Hoewel plaatsen als Brits-Columbia te maken hebben met loondruk en arbeidstekorten, weerspiegelen de hoge langdurige werkloosheid en de lage participatiegraad van jongeren in Canada de slappe arbeidsmarkt. De samengestelde arbeidsmarktindex van de Bank, die brede arbeidsmarkttrends meet, daalde minder dan het werkloosheidscijfer.

Nu zal ik de wereldwijde en Canadese inflatie bespreken.

Wereldwijde inflatie en Canada

Recente veranderingen op de wereldwijde financiële markten lijken de veranderende inflatievoorspellingen in verschillende geïndustrialiseerde economieën te weerspiegelen. Een paar maanden geleden vroegen sommigen zich af of het inflatieproces structureel was veranderd omdat de inflatie in ontwikkelde landen, met name de VS, het eurogebied en Japan, aan het dalen was of zwak bleef ondanks het opvangen van materiële vertraging.

Er zijn verschillende wereldwijde redenen waarom de inflatie laag is. Mogelijk is er meer economische speling. Lage inflatie kan de inflatieverwachtingen hebben verlaagd. Digitale economie en globalisering kunnen de prijzen laag houden. De inflatie loopt nooit soepel op en is niet mechanisch.

Onze bemanning evalueert deze mogelijke verklaringen. Ze hebben geen bewijs gevonden dat de wereldwijde inflatie is veranderd. We moeten nog onderzoeken of dit is gebeurd. Sleutelrelaties blijven in ons perspectief intact. Als gevolg van de malaise na de crisis en de verschillende gradaties van economische vertraging, heeft de inflatie in bepaalde landen meer tijd nodig gehad om zich te manifesteren dan in andere.

In Canada nadert de inflatie de 2%. Zoals verwacht stijgen de kerninflatie-indicatoren van de Bank.

Dit jaar zullen brandstof, elektriciteit en minimumlonen de Canadese inflatie beïnvloeden. We verwachtten januari

y inflatie daalt tot onder de 2% als gevolg van de benzineprijzen van vorig jaar (grafiek 6). De inflatie daalde tot 1,7%, wat door verschillende oorzaken minder was dan verwacht. Aangezien de brandstofprijzen jaar op jaar stijgen, zou de inflatie in de komende maanden moeten terugkeren naar onze doelstelling.

Nieuw beleid

Gisteren hebben we besloten om onze beleidsrente, de doelstelling van de daggeldrente, op 1,25 procent te houden.

Deze keuze is gebaseerd op de Canadese economie en inflatieverwachtingen. De wereldwijde en Canadese economische indicatoren hebben grotendeels aan de verwachtingen voldaan. Dit bevestigt dat de inflatie rond de 2% zal blijven.

De uitspraak van gisteren houdt rekening met de context. Ten eerste ligt onze beleidsrente onder de normale of neutrale rente, die de economie op termijn in evenwicht zou brengen. De neutrale rente wordt voorspeld op 2,5 tot 3,5%. Ik beargumenteer dat het hieronder staat omdat een accommoderend monetair beleid meerdere factoren compenseert die van invloed zijn op de vraag: de chronische concurrentieproblemen van de Canadese export, onzekerheid over het toekomstige handelsbeleid van de VS en hoge schulden van huishoudens.

Ten tweede hebben we afgelopen zomer onze beleidsrente drie keer verhoogd, voor een totaal van 75 basispunten. We hebben het gevaar van een verzwakking van de economische groei door te snel te bewegen afgewogen tegen het risico van te lang uitstel en later forse renteverhogingen om de inflatie te beteugelen.

We hebben nieuwe gegevens verzameld en vier kritieke uitdagingen geanalyseerd door voorzichtig te werk te gaan. Ten eerste, wanneer een economie bijna op volle capaciteit is, investeren bedrijven en worden ontmoedigde mensen aangenomen. Ten tweede kan de inflatiedynamiek in de nieuwe economie veranderen, daarom is het cruciaal om ze te begrijpen. Ten derde was de loongroei bescheiden ondanks een aanzienlijke toename van de werkgelegenheid en een bijna volle economie. Met aanzienlijke schulden van huishoudens kunnen renteverhogingen andere economische gevolgen hebben dan voorheen.

Bij het nemen van de beslissing van gisteren hebben we rekening gehouden met de recente ontwikkelingen op deze gebieden. Naarmate er banen worden gecreëerd, stijgen de inkomsten. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe de stijgende rentetarieven de huizenmarkten en de economie zullen beïnvloeden, maar het lenen van consumenten is vertraagd. De goede beleggingsresultaten van afgelopen week zijn positief, maar het is nog te vroeg om te zeggen hoeveel nieuwe economische output er wordt gecreëerd. In ons rapport over het monetair beleid van april zullen we de potentiële groei en de neutrale rente onderzoeken.

Conclusie

Ik zal eindigen. De huidige beleidsrente is passend, concludeerden we gisteren. Hoewel de economische vooruitzichten in de loop van de tijd hogere rentetarieven rechtvaardigen, kan voortzetting van het monetairbeleid nodig zijn om de economie op poten te zetten en de inflatie op peil te houden. Mijn collega’s van de Raad van Bestuur en ik zullen voorzichtig zijn bij het evalueren van toekomstige beleidsaanpassingen, op basis van binnenkomend bewijsmateriaal over de gevoeligheid van de economie voor rentetarieven, economische capaciteit, loongroei en inflatie.
e