Rijnland-Weblog.nl Deze site is uw toegang tot de boeiende wereld van het Rijnlandse, dat overeind moet blijven bij de Anglo-Amerikaanse wind, die trekt door onze organisaties en onze samenleving. Beheer en onderhoud is in handen van Sjaak Evers ([email protected]), in samenwerking met Poul Bakker, Nol Hovens, Herman Snelder, Mathieu Weggeman, Jaap Peters en alle andere vrijwilligers die het Rijnlandse model een warm hart toe dragen.

2 artikelen

Markets erode moral values, Het land van de foute managers. Met vriendelijke groeten, Martin Swinkels

Rijnland instituut

Het was nog niet helder op deze weblog. Van september 2012 is de oprichtingsakte van het Rijnland instituut van Jaap Jan Brouwer, Jaap Peters en Mathieu Weggeman. Zij definiëren 6 taken: 1. Maatschappelijke verankering van het Rijnlands gedachtegoed...

Hoe beschaafd is Nederland

Een interessant rapport van het Centraal Planbureau, getiteld ‘hoe beschaafd is Nederland’. Het is een studie die de sociaaleconomische prestatie-indicatoren van Nederland vergelijkt met andere landen. De onderzochte landen worden ingedeeld in het Rijnlandse,...

ideology-driven politics dominates the facts

Wederom enkele artikelen die interessant zijn: 1. Een US-article over American-style management in de 100% profit-driven zorg; ons voorland als de MBA-managers en Rutte-rechts hun zin doordrijven in de veronderstelling dat het in de USofA allemaal...