Categorie: Onderwijs

3e Rijnlands Onderwijscongres: 12 juni 2012

Beste Rijnlanders (v/m), Binnenkort proberen we als ‘Rijnlanders die school maken’ nog 1 keer de hoofden bij elkaar te steken zoals in 2008 (Arnhem) en 2010 (Doetinchem); er ontstaan overal vergelijkbare onderwijs initiatieven, zoals bijvoorbeeld...

Stop de Amerikanen (2)

Over Stop de Amerikanen gesproken: een recent artikel over de U.S. plannen en praktijken om op Angelsaksische wijze ook het onderwijs aldaar onder neoliberale dogma´s te brengen (dereguleren, privatiseren, liberaliseren, McDonaldiseren, de-professionaliseren, excel-management, etc., etc.), en...

Uit de Volkskrant van 10 dec. 2011:

‘Ouders en scholen moeten praten’, een interview met Hoogleraar opvoedingsvraagstukken Micha de Winter. Hij signaleert 3 fases in de ontwikkeling van het contact tussen ouders en school en hij wil die ontwikkeling (terecht) bijbuigen....

Niet voor de winst

Informatieve bespreking (door Hans Wansink in de Volkskrant van 27 aug. 2011) van het zo te zien mooie artikel/pamflet van Martha Nussbaum: Niet voor de winst, met bijv: Wat Nussbaum vraagt van elke burger: – Kan...