Categorie: Nederland

Noblesse oblige

Artikel in de NRC van vandaag, met een uitdaging voor het middenveld, waar het Kabinet mee aan de slag wil

De eerste 100 dagen van Balkenende IV

We kijken samen met Frank Kalshoven in de Volkskrant van vandaag met belangstelling naar wat de dames en heren ministers en staatssecretarissen er van gaan maken. Hopelijk slagen ze.

Wijffels licht toe

In de inleiding waarmee Wijffels zijn kabinetsinformatie afsluit, introduceert hij de 3 (Rijnlandse) P’s, van People, Planet en Profit (in tegenstelling tot de 3P’s van het Angelsaksische, Poen, Pegels en Pecunia) als de kern...

Samen werken, samen leven

Het regeringsaccoord en haar motto zijn onmiskenbaar Rijnlands van aard. Uitdaging is nu om een en ander ook ergens toe te laten leiden. Wijffels heeft een keer voor gedaan hoe dat kan. Prachtig voorbeeld...

Verkiezingsuitslag

Een bespreking (H.J. Schoo NRC 2006 11 25) van de uitslag van de Verkiezingen 22 nov. 2006, die interessant is in het licht van onze strijd voor het Rijnlandse in de NL-se samenleving.