Auteur: Sjaak Evers

Private equity

Het NRC startte artikelenserie "Het nieuwe kapitaal", over ‘private equity’-fenomeen; verhelderend en leerzaam over deze meest recente expressie van oprukkend Anglo-Amerikaans denken en werken.

Bushido, het aziatische Rijnland?

Goede vrienden in het Rijnland, (…) op 22 juni las ik in De Volkskrant een artikel over bushido, de erecode van de samoerai. Ik hoorde daar nog niemand van jullie over.In Japan is er...

Processen met grote aantallen stake-holders

Een aantal zullen het blad M&O kennen, het tijdschrift voor Management en Organisatie. Van mei/augustus-2006 is het Themanummer: Intervenieren en veranderen. Aanrader ook voor degenen, die het niet kennen. Er zitten links in naar...

Intermediair artikel over Zweden

Voor degenen die het gemist hebben: link naar Intermediair artikel over Zweden. Ik vind het eigenijk onze site onwaardig: erg impressionistisch, fragmentarisch. Ik krijg er rondom mij echter wel de discussie door, zoals we...

Bureaucratie

Artikel van Pechtold c.s. zoals opgenomen op de site over de Intensieve Menshouderij. Interessant initiatief.

“Ik denk dus wij zijn”

“Ik_denk_dus_wij_zijn” is artikel van Kees Huijsmans in Opleiding & Ontwikkeling van Juni 2006, waarin hij het Afrikaanse model toevoegt aan de discussie over het Rijnlandse en Anglo-Amerikaanse model.